Language
Meny Meny

Personvernerklæring

  • byggma.no /
  • Personverner…Personvernerklæring

BYGGMA ASA PERSONVERNERKLÆRING.

Denne nettsiden eies og driftes av Byggma ASA (Org nr. 979 165 285). Vi verner om din personlige integritet og vil alltid beskytte den informasjonen vi måtte ha om deg. På denne siden vil vi informere deg om hvordan vi håndterer opplysninger vi måtte ha om deg og rettighetene dine. Vi håper det bidrar til at du opplever at det er trygt og ryddig å forholde deg til oss som selskap. Det er svært viktig for oss. Om du har spørsmål, så nøl ikke med å ta kontakt med oss direkte.

 

Hvordan brukes dine personopplysninger?

Byggma ASA lagrer og benytter de personopplysningene som samles inn om deg, basert på din bruk av nettsidene våre. Om ikke annet spesifikt angis når du legger igjen opplysninger på våre nettsider, er det Byggma ASA som er ansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

 

Hvem kan vi komme til å dele informasjonen med?

Opplysninger kan utleveres til Byggma ASA sine samarbeidspartnere i de tilfeller der en samarbeidspartner er engasjert til å administrere fordelingen av relevant materiale eller informasjon, men vil ellers ikke bli utlevert til andre. Vi kan gi nødvendig informasjon til relevante myndigheter dersom vi er pålagt å gjøre det ved lov eller hvis du har avtalt å gjøre det.

 

Om du er abonnent på vårt nyhetsbrev Om du velger å abonnere på et nyhetsbrev fra oss vil du bli bedt om å oppgi noe personlig informasjon om deg selv, for eksempel navn og mailadresse. Din informasjon vil bli brukt for å administrere og sende ut nyhetsbrev via e-post.

 

Hvem beskytter din personlige informasjon?

Byggma ASA har iverksatt nødvendige tekniske tiltak for å sikre at opplysningene er beskyttet mot ødeleggelse ved uhell, så vel som endring, uautorisert spredning av eller uautorisert tilgang til opplysningene, og alle andre ulovlige former for behandling. Det er vår jobb å beskytte dine opplysninger på en god og trygg måte.

 

Dine rettigheter:

Du har rett til når som helst å be om sletting av feilaktige data, endre informasjon som du tidligere har oppgitt, tilbakekalle et samtykke og meddele at du motsetter deg videre behandling av dine personopplysninger, eller at du ikke ønsker og motta videre informasjon fra Byggma ASA.

Kontakt via byggma@byggma.no

 

Informasjon om Cookies

Vi samler inn informasjon om deg og dine brukervaner og preferanser ved hjelp av cookies/informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse innhold og annonser ut fra hva vi tror du har størst interesse av å motta. Vi gjør det også for å bruke sosiale mediefunksjoner mer målrettet og for å analysere trafikken vår.

 

Samtykke

Ved å besøke nettsiden byggma.no eller andre kommunikasjonskanaler som registrerer eller overfører din informasjon om deg til Byggma ASA, bekrefter du at du har lest denne personvernpolicyen og godtar at informasjonen om deg behandles som beskrevet. Hvis du ikke godtar retningslinjene for personvern, bør du ikke bruke våre nettsider. Vær oppmerksom på at vilkårene i personvernreglene kan endres. Derfor bør du gjennomgå disse vilkårene regelmessig for å være sikker på at du fortsatt gir ditt samtykke.

 

Spørsmål?

Har du spørsmål til vår personvernpolicy, så send gjerne en e-post til byggma@byggma.no

 

 

Personvernerklæring for kunder til Byggma ASA


Personvernerklæring
Byggma ASA har høyt fokus på personvern og sikring av personopplysninger i hverdagen. Alle interne og eksterne personer som samhandler med oss skal være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte. Vi ønsker at de registrerte kjenner til hvilke rettigheter de har etter GDPR og at vi sikrer deres integritet.

Denne personvernerklæringen inneholder både generell informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, og informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Den forteller også hvordan vi sikrer dine rettigheter etter reglene i GDPR (gjeldende fra 25. mai 2018).

 

Følgende viktige begreper er i bruk i erklæringen:

Personopplysninger:
Personopplysninger er opplysninger (f.eks. navn, adresse og epostadresse) og vurderinger som kan knyttes til en bestemt person.

De registrerte:
De registrerte er personer som personopplysningene relaterer seg til (ansatte, brukere, kunder, kontakter osv.)

Behandling:
Behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger.

For eksempel: innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Behandlingsansvarlig:
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes for å behandle opplysningene. Det er den behandlings­ansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.

Databehandler:
Databehandler er de som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandleren skal bare behandle personopplysninger i henhold til avtalen med den behandlingsansvarlige.

 

Generell informasjon om behandling av personopplysninger
Loven regulerer alle former for behandling av personopplysninger. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger.

Datatilsynet fører tilsyn med loven.

 

Hvilke typer personopplysninger som behandles
Personopplysning er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler eller kunne utføre en leveranse. Vi begrenser behandlingen til det som er strengt nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for.

 

Behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger
Byggma ASA er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

 

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen eller ønsker annen informasjon rundt personvern, kan du benytte følgende kontaktopplysninger:

Byggma ASA,                                                          Epostadresse: gdpr@byggma.no    

                                                                               

Personvernerklæring for kunder av Byggma ASA med datterselskaper

 

Hvordan vi henter inn dine opplysninger:

Vi innhenter personopplysninger fra deg direkte, fra noen som representerer deg eller fra andre kilder som du har pekt ut eller som følger naturlig av den type tjeneste vi skal yte eller tilby til deg. Noen ganger har vi behov for å innhente opplysninger direkte fra andre offentlige eller private institusjoner.

Når vi innhenter personopplysninger er det kun når det er nødvendig i forbindelse med etablering og forvaltning av dine avtaler med oss. Vi gjør dette fordi vi har forpliktelser overfor deg som kunde/samarbeidspartner, og for å kunne imøtekomme dine ønsker og behov.

I tillegg til avtalte og lovpålagte forpliktelser kan vi kun bruke dine personopplysninger hvis vi har fått ditt samtykke. Samtykket skal du ha gitt oss frivillig og du skal ha blitt informert om formålet med bruk av opplysningene.

Kameraovervåkning i våre lokaler er tydelig skiltet og skjer i tråd med bestemmelsene i personopplysningsforskriften.

Hvilke typer personopplysninger som behandles

Personopplysning er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler eller kunne utføre en leveranse. Vi begrenser bruken til det som er strengt nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for.

 

 

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

Opplysningene lagres for å kunne administrere ditt kundeforhold med oss. Opplysningene setter oss i stand til å utfylle våre forpliktelser i kundeforholdet.

Vi benytter personopplysningene til disse formålene:

  • Kundeadministrasjon, fakturering og leveranse av varer og tjenester
  • Leverandøradministrasjon, mottak av varer
  • Markedsføring og kundeoppfølging
  • HMS

Hvem vi deler opplysningene med

Vi deler nødvendig informasjon med egne ansatte som har formålstjenlig behov for å kunne registrere deg i nødvendige portaler/systemer. I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig revisjon, eller etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet, vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

 

Hvor lenge opplysningene oppbevares

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig i henhold til å utfylle våre plikter eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike kategorier opplysninger vil kunne variere. Vi vil slette eller anonymisere kategoriene av dine person­opplysninger når opplysningene ikke lengre er nødvendig.

 

Hvordan vi beskytter opplysningene

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

 

Innsyn og endringer i lagrede opplysninger

Vi kan kontaktes dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer, epost) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene. Vi har plikt til å gi deg innsyn og informasjon om registrerte opplysninger vi har om deg innen 30 dager.

Du har også rett til å be om retting, sletting, begrensning av behandling av persondata, dataportabilitet og rett til å motsette deg visse former for behandling.

Du kan melde fra til Datatilsynet dersom du ikke får innsyn i egne opplysninger du har innsynsrett i, eller har annen klage på behandling av personopplysningene.