Language
Meny Meny

Største aksjeeiere

 Konsernsjef Geir Drangsland og personlig nærstående kontrollerer 88,70 % av aksjene i Byggma ASA