Language
Meny Meny

Bærekraftsdirektør

Vi er på jakt etter bærekraftsdirektør til nyopprettet stilling!

Bærekraft og ESG er fokusområde for de fleste virksomheter i dagens samfunn. Nå har du mulighet til å bli sentral i dette arbeidet, i et ledende konsern som tar bærekraft på alvor, og har genuint fokus på området.

Bærekraftsdirektøren skal sørge for at det er fokus og struktur på bærekraftsarbeidet i Byggma-konsernet, og at det jobbes kontinuerlig med området i datterselskapene. En av de viktigste ansvarsområdene blir koordinering av arbeidet og utarbeidelse av handlingsplaner med fokus på blant annet miljømessige forhold samt sosiale, virksomhetsstyrings- og forretningsetiske forhold.

Stillingen rapporterer til konsernsjef, og er en del av konsernledelsen. Du vil med andre ord være sentral i det å påvirke og forme den fremtidige posisjoneringen av konsernet, sammen med ambisiøse, dyktige og engasjerte kolleger.

Du vil ha overordnet ansvar for at konsernet og datterselskapene overholder miljøkrav fra myndigheter, kunder, leverandører, ansatte, finansinstitusjoner og andre relevante interessenter. Du vil derfor jobbe i et bredt spekter av både strategiske- og operative oppgaver. Du blir sentral i å utvikle en fremtidsrettet bærekraftsstrategi for konsernet, og at denne forankres i styret, konsernledelsen og datterselskapene. Du skal også bidra til at bærekraft blir et konkurransefortrinn for konsernet. Gjennom gode systemer og struktur skal du sikre at all relevant rapportering blir ivaretatt, og gjennom dette bidra med input til bærekraft i konsernets kvartalsrapporter. Du vil jobbe tett med sentrale roller både på konsern- og selskapsnivå.

Vi ønsker at du har erfaring fra bærekraftsarbeid, gjerne i kombinasjon med økonomiske oppgaver. Du bør ha kunnskap om dobbelt vesentlighetsanalyse, i tillegg til generell forståelse av klimaregnskap, beregninger av CO2-ekvivalenter og ellers god kunnskap om bærekraft. Det er en fordel om du har kjennskap til produksjonsmiljøer. Det viktigste er at du har god forretningsforståelse, og evne til å analysere komplekse problemstillinger. Erfaring fra konsernstrukturer og børsnoterte selskaper vil være en fordel.

Som person er du genuint opptatt av bærekraft samtidig som du er kommersiell og evner å se det forretningsmessige perspektivet i arbeidet. Du har høy arbeidskapasitet og energinivå. Du er strukturert, og trives med periodevis høyt tempo og leveranser med korte frister. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig, og du er flink til å motivere menneskene rundt deg. Du må evne å se de store linjene, samtidig som du trives med et operativt fokus.

Vi kan tilby en spennende og innholdsrik rolle i et av de mest solide børsnoterte konsernene på Sørlandet. Hos oss vil du bli en del av et dedikert team av profesjonelle og motiverte medarbeidere. Vi verdsetter personlig og faglig utvikling høyt og søker derfor etter en ambisiøs person som kan spille en sentral rolle i videreutviklingen av virksomheten.

SE GJERNE VÅR KONSERNPRESENTASJON

Stillingen er i utgangspunktet lokalisert ved vårt hovedkontor i Vennesla, men det kan være muligheter for kontorsted ved våre øvrige selskap/fabrikker.

Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor;
Janne Siri Horne (90721164) eller Merete Svendsen (95186331).
Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 17.03.2024.
Alle spørsmål til våre rådgivere blir om ønskelig behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.

SØK PÅ STILLINGEN